BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Dokument archiwalny
Rejestry, ewidencje, archiwa   Spis rejestrów: Rejestr wydanych zaświadczeń Rejestr druków ścisłego zarachowania Rejestr wypadków Rejestr korespondencji Rejestr zwolnień lekarskich Ewidencje: Księga uczniów Księga zastępstw doraźnych Księgi inwentarzowe Ewidencja akt osobowych Ewidencja urlopów Karty ewidencji czasu pracy