BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Dokument archiwalny
Zgodnie z uchwałą Nr LXIII/808/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2009 roku Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 121 oraz Gimnazjum Specjalne Nr 60 wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9 otrzymują imię św. Franciszka z Asyżu.