BIP Archiwalny - A_ZSS9 (data archiwizacji: 2014-11-14, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXXVIII/488/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 lutego 2012 r.)
Dokument archiwalny
          Jak załatwić sprawę Na wszystkie pytania można uzyskać odpowiedź bezpośrednio w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 ul. Telimeny 9 30-838 Kraków pod numerem telefonu 012-654-18-92 adres e-mail: sps121@vp.pl strona www.zss9.krakow.pl