BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3

PRZEDSZKOLE NR 16
ADRES: ul. Wielicka 265, 30 – 663 Kraków
SYMBOL: PRZEDNR16
TELEFON: (12)333 94 99

              660 574 375
FAKS: nie posiada
E – MAIL: zssnr3@interia.pl
WŁADZE FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO: Dyrektor Alicja Szmuc - Jaskot
ZAKRES DZIAŁANIA: Przedszkole obejmuje pacjentów opieką terapeutyczną, dydaktyczną, opiekuńczą. Na zajęciach realizowane są tematy z zakresu arteterapii, biblioterapii. Nauczyciele przedszkola wykorzystują również w swojej pracy elementy pedagogiki M. Montessori. Nadrzędnym celem jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa, wyeliminowanie niepewności, tęsknoty za domem rodzinnym.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 108 IM. ALINY FEDOROWICZ
ADRES: ul. Wielicka 265, 30 – 663 Kraków
SYMBOL: SPNR108
TELEFON: (12) 333 94 99

               660 574 375
FAKS: nie posiada
E – MAIL: zssnr3@interia.pl
WŁADZE FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO: Dyrektor Alicja Szmuc - Jaskot
ZAKRES DZIAŁANIA: Szkoła daje możliwość kontynuowania nauki uczniom, którzy przebywają na oddziałach szpitalnych. Mogą oni uzupełnić braki, ukończyć kolejną klasę i zapomnieć chociaż na chwilę o swojej chorobie.

 

XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ADRES: ul. Wielicka 265, 30 - 663 Kraków

SYMBOL: XXXIXLO

TELEFON: (12) 333 94 99

              660 574 375

FAKS: nie posiada

E - MAIL: zssnr3@interia.pl

WŁADZE FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO: Dyrektor Alicja Szmuc - Jaskot

ZAKRES DZIAŁANIA: Uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki i uzupełnienia braków szkolnych.


ZESPÓŁ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
ADRES: ul. Wielicka 265, 30 – 663 Kraków
SYMBOL: ZZP
TELEFON: (12) 333 94 99

               660 574 375
FAKS: nie posiada
E – MAIL: zssnr3@interia.pl
WŁADZE FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO: Dyrektor Alicja Szmuc - Jaskot
ZAKRES DZIAŁANIA: Wychowawcy starają się współuczestniczyć w procesie leczenia hospitalizowanych uczniów poprzez zapewnienie im interesujących zajęć dostosowanych do stopnia wydolności wysiłkowej chorych i organizowanych w atmosferze sprzyjającej terapii leczniczej. Realizowane są zajęcia z zakresu arteterapii, biblioterapii. Wychowawcy wprowadzają również do swojej pracy wybrane techniki pedagogiki C.Freineta.