BIP MJO - Zespół Szkół Specjalnych Nr 3


 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.
 ul. Wielicka 265 30 - 663 Kraków
tel: (12) 333 - 94 - 99
tel: 660 574 375

 

W naszej szkole uczniowie - pacjenci,

którzy przebywają na oddziałach szpitalnych

mają możliwość uzupełnienia braków

z poszczególnych przedmiotów.

Dla wielu uczniów nauka w szkole szpitalnej

daje możliwość ukończenia kolejnej klasy,

otrzymania świadectwa, a także ukończenia szkoły.

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie
na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.