BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
  Finanse i mienie Szkoły Podstawowowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 151 budżet szkoły mienie szkoły

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR JUSTYNA SIKORSKA-GRZYB
Osoba publikująca:
EWA ŻUŁAWSKA
Data wytworzenia:
2006-06-23
Data publikacji:
2009-02-09
Data aktualizacji:
2017-09-07