BIP Archiwalny - A_ZSOI2 (data archiwizacji: 2017-10-06, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXVIII/1677/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 marca 2017 r.)
Dokument archiwalny
  Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl. Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl     Adres elektronicznej skrzynki podawczej:   Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe: Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP. Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna. Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-09-08 13:11:18
EWA ŻUŁAWSKA
 Przeniesiono do archiwum
2017-09-08 13:11:02
EWA ŻUŁAWSKA
 Edycja
2017-09-08 13:05:52
EWA ŻUŁAWSKA
 Edycja
2010-05-18 19:49:42
EWA MIĘKINA
 Edycja
2010-05-18 19:49:41
EWA MIĘKINA
 Edycja
2009-04-01 13:37:13
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-02-13 14:09:16
MIĘKINA EWA
 Edycja
2009-02-10 15:08:49
MIĘKINA EWA
 Edycja
2009-02-10 14:59:34
MIĘKINA EWA
 Edycja
2009-02-10 14:41:04
MIĘKINA EWA
 Edycja