BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 54

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 54
Symbol: SP54
Adres: ul.Tyniecka 122, 30-376 Kraków
Telefon: +48122675853
Faks: 12 267-58-53
Email: sp54kostrze@interia.pl
WWW: http://www.sp54krakow.eu
NIP: 9441781190
Zakres działania: edukacyjne i wychowawcze
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor mgr Renata Nowak