BIP Archiwalny - A_SP133 (data archiwizacji: 2012-11-15, powód archiwizacji: Reorganizacja jednostki poprzez włączenie 1 września 2012 w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8)
Dokument archiwalny
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ   Szkoła Podstawowa Nr 133 w Krakowie Droga do sukcesu poprzez wszechstronny rozwój : intelektualny, fizyczny, moralny.        Uwaga!  Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć  pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.  

 

Podmiot publikujący:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 133
Osoba odpowiedzialna:
AGATA LUBER
Osoba publikująca:
AGATA LUBER
Data wytworzenia:
2006-05-09
Data publikacji:
2006-05-09
Data aktualizacji:
2006-11-07