BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 132 im. św Benedykta z Nursji

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 132 w Krakowie
im. św Benedykta z Nursji

Zapraszamy na stronę internetową szkoły:
www.sp132krakow.szkolnastrona.pl

Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 132 im. św. Benedykta z Nursji

Adres: ul. Bolesława Śmiałego 6, 30-398 Kraków

Telefon/fax: 12-267 52 33, e-mail:szkola132@poczta.onet.pl

Dyrektor: mgr Ewa Nocuń

Godziny pracy sekretariatu: pn-pt.: 8.00 - 15.00,
 
Szkoła znajduje się w Tyńcu – malowniczym osiedlu Krakowa położonym na skraju Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego (dojazd z Ronda Gruwaldzkiego -przystanek Centrum Kongresowe-autobusem nr 112 oraz z pętli Czerwone Maki autobusem 203).
 
Patronat nad szkołą sprawuje Opactwo Ojców Bendyktynów w Tyńcu

Dzieci korzystają z dwóch budynków szkolnych: budynku głównego przy ul. Bolesława Śmiałego 6, oraz budynku przy ul. Benedyktyńskiej 4, tam mieści się nowoczesna sala gimnastyczna oraz stołówka.

Szkoła oferuje:
 • mało liczne klasy umożliwiające stosowanie nowoczesnych metod nauczania ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwój ucznia i jego indywidualne potrzeby
 • zwiększona liczba godzin języka angielskiego
 • nauczanie i wychowywanie uczniów przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
 • naukę na jedną zmianę
 • liczne koła zainteresowań
 • nowo wyposażone miejsce zabaw dla uczniów z klas I-III oraz nowo wybudowany plac zabaw na podwórku szkolnym
 • świetlicę szkolną czynną przed lekcjami od 7.00 oraz po lekcjach do 17.00
 • pracownię komputerową z dostępem do internetu, tablice interaktywne w każdej klasie
 • bibliotekę i czytelnię ze zbiorem ciekawych książek
 • nową dobrze wyposażoną salę gimnastyczną
 • udział w licznych wyjściach do teatru, kina, wycieczkach, wyjazdach w czasie wolnym
 • Udział w programach "Owoce w szkole", "Szklanka mleka", "Czysty Kraków-lepsze życie"
 • współpracę z Tynieckim Klubem Kultury

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie szkoły.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.