BIP - Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o.

Struktura organizacyjna

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Krakowa. 

 

Zarząd Spółki:

dr Jan Pamuła

 

Struktura właścicielska Spółki

Właścicielem wszystkich udziałów Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o.o. jest Gmina Miejska Kraków.

 

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje sp. z o.o.