BIP - Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

Finanse i mienie

 

Informacja o finansach i mieniu spółki Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o. 

2019

Bilans 
Rachunek zysków i strat