BIP - Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.

Informacje o jednostce


Nazwa: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa Sp. z o.o.
Symbol: ARMK
Adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
Telefon: 12 293 45 90
Email: biuro@armk.pl
WWW: http://www.armk.pl
NIP: 6751698978
REGON: 382850573
Zakres działania: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 68, 20, Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 2) 41, 10, Z, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 3) 47, 19, Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 4) 52, 21, Z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 5) 66, 19, Z, pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 6) 68, 31, Z, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 7) 70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 8) 71, 11, Z, działalność w zakresie architektury 9) 71, 12, Z, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 10) 72, 19, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Władze:
Prezes Zarządu dr Jan Pamuła

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki