BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie


 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 21-19) – 1 etat

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 3 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant nie spełnił wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.