BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Elektroniczna skrzynka podawcza Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

 

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą złożyć pismo (podanie) do urzędu w postaci elektronicznej bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie ePUAP. Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

W celu złożenia pisma (podania) do Zarządu Transportu Publicznego należy przejść na stronę: Elektroniczna skrzynka podawcza Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

 

Pisma nie wymagające podpisu elektronicznego wystarczy przesłać za pomocą poczty e-mail na adres Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie: sekretariatdt@ztp.krakow.pl