BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

W dziale Finanse i mienie prezentujemy informacje o:

 

1. Budżecie i sprawozdaniach finasowych ZTP,

2. Mieniu ZTP,

3. Zamówieniach publicznych i umowach zawieranych przez ZTP.