BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z wyłączeniem informacji publicznej której treść udostępniona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mogą być wnoszone m.in.:

• pisemnie – adres: Zarząd Transportu Publicznego ul. Wielopole 1 31-072 Kraków

• za pomocą poczty elektronicznej: sekretariatdt@ztp.krakow.pl

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP.

 

 

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały zamieszczone w zakładce Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

Informacje o stanie sprawy uzyskać można telefonując pod numer 12 616 86 02.

Sprawy wpływające rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu do tutejszej jednostki.