BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków, prowadzoną w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

 

 

Uchwała Nr CVIII/2810/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sieprnia 2018 r o utworzeniu i zatwierdzeniu statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie