BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK publikowane od 11 czerwca 2019 r. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.
Nabory publikowane przed 11 czerwca 2019 r. są dostepne do czasu ich zakonczenia i archiwizacji na ponizszej stronie [ZOBACZ]NABORY TRWAJĄCE

brak aktualnych ogłoszeń

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

  NABORY ZAKOŃCZONE

  1. Podinspektor w Dziale Systemu Informacji Miejskiej - 1 etat
   (nr ref. 26-19, składanie ofert do dnia 2019-11-25)
  2. Inspektor w Sekcji Kontroli Przewoźników i Infrastruktury w Dziale Nadzoru i Kontroli oraz Obsługi Przewoźników – 1 etat
   (nr ref. 27-19, składanie ofert do dnia 2019-11-25)
  3. Kierownik Działu Organizacji – 1 etat
   (nr ref. 28-19, składanie ofert do dnia 2019-11-25)
  4. Specjalista w Dziale Księgowości - 2 etaty
   (nr ref. 29-19, składanie ofert do dnia 2019-11-25)
  5. Starszy specjalista w Dziale Księgowości– 1 etat
   (nr ref. Nr ref. 24-19, składanie ofert do dnia 2019-11-07)
  6. Specjalista ds. planowania w Dziale Księgowości– 1 etat
   (nr ref. Nr ref. 25-19, składanie ofert do dnia 2019-11-07)
  7. Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. public relations i mobilności
   (nr ref. 23-19, składanie ofert do dnia 2019-10-25)
  8. Podinspektor w Dziale Organizacji Transportu – 1 etat
   (nr ref. 22-19, składanie ofert do dnia 2019-10-11)
  9. Specjalista w Dziale Organizacji Transportu – 1 etat
   (nr ref. 21-19, składanie ofert do dnia 2019-09-20)