BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest Trasa Łagiewnicka  S.A. z siedzibą w Krakowie (30-443), ul. Józefa Marcika 14C.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email iod@trasalagiewnicka.krakow.pl

Dane są przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) - art. 6 ust. 1 lit. b w celu wykonania umowy/zamówienia albo art. 6 ust. 1 lit. f dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  Trasa Łagiewnicka SA, albo art. 6 ust. 1lit. a na podstawie zgody osoby. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi od organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.