BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Instrukcja

 

Serwis internetowy Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1429). oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).


Ilekroć w niniejszej instrukcji używa się skrótów, rozumie się przez nie:
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,
BIP MK - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
MJO - dysponent (miejska jednostka organizacyjna) podmiotowej strony BIP MK.

Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP MK, na której udostępnia się informacje publikowane i aktualizowane przez MJO. Dostępne informacje zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły rozmieszczone są w lewej górnej części serwisu.

 

Zawartość każdego z modułów rozwija się automatycznie po kliknięciu na tytuł. Pełna informacja o strukturze serwisu została zamieszczona w formie linków na stronie mapa serwisu umieszczonej w górnej części strony.
Serwis wyposażono w linki do strony głównej BIP MK umieszczony pod adresem www.bip.krakow.pl, link do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej dostępny pod logiem BIP oraz adresem www.bip.gov.pl. Wszystkie połączenia znajdują się w części tytułowej strony.

 

Uwaga!
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-18 12:10:39
BARTŁOMIEJ OŻÓG
 Edycja
2019-04-24 19:41:56
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-04-24 19:41:42
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-02-18 13:40:39
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-01-11 11:17:10
KONRAD WOLAK
 Edycja
2019-01-11 11:14:53
KONRAD WOLAK
 Publikacja