BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sprawy wpływające do spółki załatwiane są w kolejności wpływu.

Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. organizuje przyjmowanie i rozdział przesyłek wpływających do spółki, wewnętrzny obieg przesyłek, system kancelaryjny, rejestrację i znakowanie spraw, tryb załatwiania spraw oraz organizację wysyłania przesyłek wychodzących ze spółki zgodnie z obowiązującą w Spółce „Instrukcją Kancelaryjną” przyjętą uchwałą Zarządu Spółki.

Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. nie prowadzi rejestrów o charakterze publicznym o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.