BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Finanse i mienie

Projekt Trasa Łagiewnicka


Finansowanie zewnętrzne z instytucjami finansowymi:

 

• Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,

• Bankiem Gospodarstwa Krajowego ,

• Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych reprezentowanego przez Polski Fundusz Rozwoju S. A.,

oraz

• Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie ze środków unijnych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) – budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej w ramach trybu pozakonkursowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

 Informacja o finansach i mieniu spółki Trasa Łagiewnicka S.A.

 

2019

Bilans 2019

Rachunek zysków i strat 20192018

Bilans 2018

Rachunek zysków i strat 2018

 

 

2017

Bilans 2017

Rachunek zysków i strat 2017