BIP - Trasa Łagiewnicka SA

Jak załatwić sprawę?

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30

tel.: 12 357 80 00

e-mail: sekretariat@trasalagiewnicka.krakow.pl

 

Trasa Łagiewnicka S.A. jest spółką prawa handlowego, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Sprawy wpływające do Spółki załatwiane są w kolejności wpływu

W spółce obowiązuje instrukcja kancelaryjna przyjęta uchwałą zarządu spółki, która reguluje organizację przyjmowania i rozdziału przesyłek wpływających do spółki, wewnętrzny obieg przesyłek, system kancelaryjny, rejestrację i znakowanie spraw, tryb załatwiania spraw oraz organizację wysyłania przesyłek wychodzących ze spółki.

 

Instrukcja Kancelaryjna Spółki Trasa Łagiewnicka S.A. przyjęta 3 stycznia 2018 roku – wyciąg