BIP - Arena Kraków S.A.

Struktura organizacyjna Areny Kraków S.A.

Organy spółki

Walne Zgromadzenie:

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa.

Rada Nadzorcza Spółki:

  • Andrzej Gołaś - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Katarzyna Zapał - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Maciej Pęcak - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Dariusz Domżalski - Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Udziela - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

  • Małgorzata Marcińska - Prezes Zarządu
  • Jacek Gryzło - Wiceprezes Zarządu

Struktura właścicielska Spółki

Właścicielem wszystkich akcji Areny Kraków S.A. jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, który jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków.

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Areny Kraków S.A.

 

Informacje udostępnione są w formacie pdf. Bezpłatna aplikacja służąca do wyświetlenia tych dokumentów to m.in. Adobe Acrobat Reader, którą można pobrać ze strony jej producenta: https://get.adobe.com/pl/reader/.

 

 

 

Powrót do strony głównej BIP