BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego

Rejestry:

  • świadectwa

  • legitymacje uczniowskie

  • legitymacje służbowe

  • legitymacje ubezpieczeniowe

  • karty rowerowe

Ewidencja:

  • księga uczniów