BIP MJO - Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego
Symbol: SP62
Adres: ul. Ćwikłowa 1, 30-377 Kraków
Telefon: +48122662850
Faks: (12)2662850
Email: sp62krk@gmail.com
WWW: http://sp62krk.edupage.org
NIP: 9441774787
REGON: 000709514
Zakres działania: Nauczanie w zakresie szkoły podstawowej kl.I do VIII
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor   Ewa K. Mączka
Wicedyrektor  Joanna Łach