BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego

Kontrole

2018r- Protokół kontroli przeprowadzonej przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.