BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego
Symbol: SP33
Adres: Konarskiego 2, 30-049 Kraków
Telefon: 12-633-02-47
Faks: 12-633-13-83
Email: sekretariat@sp33.krakow.pl
WWW: http://www.sp33.krakow.pl/
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
NIP: 6772424418
REGON: 367363830
Zakres działania: edukacja,
Uwagi: sekretariat czynny w poniedziałek od godz. 7.30 do 17.00 wtorek- piątek od godziny 8.00 do 14.00 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mail do Inspektora ochrony danych jednostki – Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl”
Władze:
Dyrektor mgr inż. Iwona Kapołka
Wicedyrektor mgr Małgoorzata Kruk