BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie

Struktura organizacyjna szkoły:

 

Dyrektor szkoły:

mgr Michał Stolarek

 

 

 Grono Pedagogiczne:

 

Nauczyciele:

mgr Urszula Bednarczyk - Dudek - nauczyciel przyrody / biologii

mgr Anna Czerwińska - nauczyciel świetlicy

mgr Lidia Czerwińska - nauczanie zintegrowane

mgr Katarzyna Dębowska - nauczanie zintegraowne

mgr Ewa Dziób - nauczyciel plastyki / muzyki

mgr Laura Girbea -nauczyciel języka angielskiego

mgr Dariusz Godyń - nauczyciel geografii

mgr Ryszard Golba - nauczyciel techniki

mgr Katarzyna Guśpiel - nauczyciel świetlicy

mgr Małgorzata Hamada - nauczyciel bibliortekarz

mgr Elżbieta Haniebnik - nauczyciel muzyki

mgr Marta Jenner - nauczyciel świetlicy

mgr Ewa Kochmańska - nauczyciel świetlicy

mgr Roksana Kociołek - Kaszyńska - nauczyciel świetlicy

mgr Monika Kretowicz - Chochrek - nauczanie zintegrowane

Ks. Grzegorz Kurzec - nauczyciel religii

mgr Joanna Legutko - nauczanie zintegrowane

mgr Iwona Ogonek - nauczyciel historii / wos

mgr Anna Ozga - nauczyciel języka angielskiego

mgr Monika Pikuła - nauczyciel matematyki / informatyki

mgr Małgorzata Pohrebny - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Elżbieta Sieja - nauczyciel świetlicy

lic Ilona Siwek - nauczanie zintegrowane

mgr Natalia Skrobisz - nauczyciel jęzka polskiego

mgr Michał Stolarek - nauczyciel wdż

mgr Krzysztof Ścieszka - nauczyciel matematyki

mgr Marta Śliwińska -nauczyciel

mgr Małgorzata Truś - nauczyciel świetlicy

mgr Filip Utylski - nauczyciel świetlicy

mgr Joanna Wiecheć - nauczyciel języka niemieckiego / polskiego

mgr Justyna Wróbel - Duś

Lucyna Zielińska - nauczanie zintegrowane

 

 

Pedagodzy specjalni:

mgr Lidia Czerwińska

mgr Ewa Dziób

mgr Bożena Matlas

mgr Iwona Ogonek

mgr Joanna Opilo Nowak

mgr Małgorzata Pohrebny

mgr Anita Liniewicz

 

 

Psycholog:

mgr Aneta Bicz

 

Pedagodzy:

mgr Katarzyna Niewiadomska Węgrzyniak

mgr Michał Stolarek

 

Logopeda:

mgr Anna Kądziołka