BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie

Struktura organizacyjna szkoły:

 

Dyrektor szkoły:

mgr Michał Stolarek

 

 

 Grono Pedagogiczne:

 

Nauczyciele:

 

mgr Urszula Bednarczyk - Dudek - nauczyciel biologii

mgr Brażyna Bartosik - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i nauczyciel geografii

mgr Małgorzata Hamada - nauczyciel bibliotekarz

mgr Monika Książek - nauczyciel matematyki

mgr Monika Kretowicz - Chochrek - nauczyciel nauczania zintegrowanego

mgr Anna Wójczyk - Jaworska - nauczyciel nauczania zintegrowanego

lic. Ilona Siwek - nauczyciel nauczania zintegrowanego

mgr Ks. Grzegorz Kurzec - nauczyciel religii

mgr Iwona Ogonek - nauczyciel historii i wos

mgr Joanna Opalińska - nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Ozga - nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Zabdyr - Wykurz - nauczyciel języka angielskiego

mgr Marta Jenner - nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Monika Pikuła - nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Małgorzata Pohrebny - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Bogumiła Glanowska - Król - nauczyciel języka polskiego

mgr Dariusz Słupski- nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Barbara Michalak- nauczyciel fizyki

mgr Joanna Wiecheć - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Elżbieta Haniebnik - nauczyciel muzyki

mgr Joanna Legutko - nauczyciel świetlicy

mgr Marzena Kupiec - nauczyciel świetlicy

mgr Ewa Dziób - nauczyciel zajęć artystycznych i plastyki

mgr Ryszard Golba  - zajęcia techniczne

mgr Agnieszka Kapała - nauczyciel świetlicy

 

Pedagodzy specjalni:

 

mgr Ewa Dziób

mgr Bogumiła Glanowska - Król

mgr Monika Kretowicz - Chochrek

mgr Anita Kulewicz

mgr Joanna Opilo Nowak

mgr Lidia Czerwińska 

mgr Marzena Krawczyk  

mgr Emilia Bubis - Bieda

 

Psycholog:

 mgr Aneta Bicz - psycholog

Pedagodzy:

mgr Emilia Bubis - Bieda - pedagog

mgr Katarzyna Niewiadomska Węgrzyniak - pedagog

mgr Michał Stolarek - pedagog

Logopeda:

mgr Emilia Bubis - Bieda