BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie
Symbol: SP15
Adres: Kluczborska 3, 31-271 Kraków
Telefon: 12 633 74 60, 12 415 51 25 , 12 632 06 30
Faks: 12 633 74 60 wew. 13
Email: sp15krakow.sekretariat@gmail.com
WWW: http://sp15.krakow.pl
NIP: 9452212171
REGON: 367363818
Uwagi: Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Marlena Dyrek. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor  Michał Stolarek