BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151

Struktura organizacyjna

 

 

Władze i dane teleadresowe zamieszczone są na stronie informacje o jednostce.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 151 prowadzi jeden oddział przedszkolny "0".

 

 

 

Nauka podzielona jest na dwa etapy edukacyjne:

 

 

 

I etap edukacyjny - klasy I - III:

 

 

 

- etap ten obejmuje obecnie 15 klas, w tym 6 integracyjnych.

 

 

 

II etap edukacyjny - klasy IV - VIII:

 

 

 

- etap ten obejmuje 17 klas, w tym 6 integracyjnych.

 

 

 

 

 

W ramach zajęć oferujemy:

 

ciekawie prowadzone zajęcia

dostosowane do potrzeb dzieci pomieszczenia, umożliwiające zabawę i pracę

 

dobrze przygotowaną do pracy z dzieckiem kadrę pedagogiczną

 

opiekę dwóch nauczycieli w klasie integracyjnej

 

opiekę nad dzieckiem podczas pobytu w szkole w godz. 7.00 - 17.00 (świetlica)

 

możliwość skorzystania z posiłków (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek - własna stołówka z bogatą ofertą posiłków )

 

zajęcia na basenie

 

opieka w czasie ferii i wakacji, tzw. AKCJA LATO, AKCJA ZIMA

 

opiekę pielęgniarki

 

opiekę stomatologiczną

 

opiekę logopedyczną

 

opiekę psychologiczną i pedagogiczną

 

opiekę rehabilitacyjną

 

zajęcia rozwijające, doskonalące i wspierające:

 

szeroki wachlarz kół zainteresowań

 

zajęcia rewalidacyjne

 

zajęcia wyrównawcze

 

wyjścia do kina, teatru, filharmonii

 

udział w konkursach

 

występy - prezentację osiągnięć dzieci

 

nauka języka niemieckiego w grupach DSD

 

 

 

Istnieje możliwość zorganizowania dodatkowych odpłatnych zajęć pozalekcyjnych według zainteresowań dzieci. W obecnym roku szkolnym są zajęcia: taniec towarzyski, piłka nożna, szachy, robotyka.