BIP MJO - XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

To jest strona główna BIP MJO

Biuletyn Informacji Publicznej

 XI Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

XI Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Dąbrowskiej

os. Teatralne 33 31-948 Kraków

tel/fax. 12 644 07 26

email: xilo@xilo.krakow.pl

Adres serwisu domowego 

www.xilo.krakow.pl

 

 

 

UWAGA !!!!

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Udostępnienie powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły.