BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 149

Szkoła Podstawowa nr 149

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Bujaka 15

30-611 Kraków

adres e-mail:

sp149@edukonekt.pl

 

strona internetowa:

www.sp149.edukonekt.pl

 

 

 

 

 Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć  wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.