BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 149

Kontrole zewnętrzne

 

 

Okresowa kontrola przewodów kominowych (7 maja 2020r., 9 listopada 2018r.)

Półroczna kontrola stanu technicznego budynku (maj 2020r., październik 2019r., listopad 2018r.)

Kontrola instalacji gazowej (17 kiwtrnia 2020r., październik 2018r.)

Protokół pomiarów elektrycznych (wrzesień 2019r., wrzesień 2018r.)

Okresowa kontrola pięcioletnia stanu technicznego budynku (maj 2018r.)