BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 10

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 10
Symbol: SPD10
Adres: Ks. Fr. Blachnickiego 1, 31-535 Kraków
Telefon: +48 12 421-33-17, 12 421-33-11
Faks: 012 421-33-17
Email: szkola@sp10.edu.pl
WWW: http://www.sp10.edu.pl
NIP: 6751419843
REGON: 000709750
Zakres działania: Działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor szkoły mgr Ewa Jaśkowiec
Z-ca Dyrektora mgr Ewa Szewczyk