BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks.Jana Twardowskiego w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 110 im. ks.Jana Twardowskiego w Krakowie
Symbol: SP110
Adres: Skwerowa 3, 30-317 Kraków
Telefon: 4812 2664939
Faks: 122664939
Email: sekretariat@sp110krakow.pl
WWW: http://sp110krakow.pl
NIP: 6762535317
REGON: 367363907
Zakres działania: Szkoła Publiczna
Uwagi: Dane kontaktowe inspektora Ochrony Danych Osobowych-Krzysztof Krall, inspektor3@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor mgr Zofia Wilczyńska