BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 103

Siedziba szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 103

im. K. I. Gałczyńskiego

os. Kolorowe 29

31-941 Kraków

tel./fax 12 644 21 72

e-mail: sekretariat@sp103.krakow.pl

www.sp103.krakow.pl