BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158

im. Juliana Aleksandrowicza

 

ul. Strąkowa 3A, 30-412 Kraków

www.sp158.edu.pl

 

Informacje ogólne o Szkole:

 

Szkoła Podstawowa nr 158 (dawniej Zespól Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 wraz z Gimnazjum nr 25) , przy ul. Strąkowej w Krakowie. W charakterystycznym czerwono-niebieskim budynku zajęcia corocznie kończą setki uczniów, pracujących pod kierunkiem ponad 130 nauczycieli. Młodzież podzielona jest na 40-45 klas. Średnio w każdej klasie masowej uczy się 25 uczniów, a w integracyjnej - 20 uczniów.

 

Obok codziennej nauki uczniowie uczestniczą i zdobywają laury w kolejnych konkursach wewnątrz-szkolnych oraz na forum szerszym, dzielnicowym, wojewódzkim i dalej. W tym zakresie zresztą szkoła ma się czym pochwalić - co roku przynajmniej kilku uczniów zostaje finalistami, nawet laureatami olimpiad przedmiotowych szczebla wojewódzkiego, a wielu uczestnikami i laureatami szczebla rejonowego. Nagradzani są również za uczestnictwo w innych konkursach, turniejach, także zawodach sportowych.

 

Swój wolny czas mogą w szkole spędzać i dorośli. To również dla nich istnieje możliwość korzystania z sal gimnastycznych, stołów pingpongowych, kompleksu sportowego ORLIK. Szkoła współpracuje ze środowiskiem dzielnicy, utrzymuje kontakty z samorządem, organizacjami społecznymi osiedla Cegielniana l Ruczaj-Zaborze. Odbywa się to przez wzajemną pomoc, ale także poprzez dynamiczną, konstruktywną działalność rady rodziców, kontakty działaczy UKS Wilga itd.

 

Placówka posiada charakter integracyjny, zatem skupia także dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a budynek jest do nich przystosowany. Placówka posiada windy dla dzieci poruszających się na wózkach, podjazdy dla wózków, toalety, perking. Istnieje możliwość zorganizowania dowozu do szkoły. To nie tylko jednak sam proces dydaktyczno-wychowawczy w ramach zajęć lekcyjnych, lecz także opieka i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, działalność pozalekcyjna. Do dziś wzruszają wspomnienia wieczorów mikołajkowych organizowanych właśnie dla dzieci niepełnosprawnych, nie tylko zresztą uczniów szkoły...

 

Integracja w szkole daje dzieciom sprawnym inaczej szansę na kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności klasowej i szkolnej. Pobudza wiarę w siebie, motywuje do przezwyciężania trudności, umożliwia rozszerzenie wiedzy i zainteresowań. Pozostałym dzieciom stwarza szansę niesienia pomocy słabszym, uczy wrażliwości, daje bagaż swoistych doświadczeń związanych z kontaktem ze sprawnymi inaczej.

 

Zaplecze Szkoły:

 

Obiekty sportowe

 • dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne,
 • sala lustrzana (taneczna),
 • "Orlik" - boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej,
 • bieżnia,
 • skocznie,
 • siłownia,
 • kort tenisowy,
 • sala rehabilitacyjna.
 • basen (aktualnie w budowie)

Klasopracownie 

 • trzy pracownie komputerowe z dostępem do internetu wyposażone w tablice multimedialne,
 • pracownia językowa,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • sale lekcyjne dostosowane do ptrzeb najmłodszych uczniów.

Inne 

 • świetlica szkolna (w tym świetlica dla sześciolatków),
 • biblioteka wraz z czytelnią multimedialną,
 • stołówka,
 • świetlica terapeutyczna (EEG biofeedback),
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet profilaktyki medycznej.