BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

To jest strona główna BIP MJO


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5

im. Polskich Olimpijczyków

w Krakowie

 

 

 

Zapraszamy również na naszą stronę domową

www.sp5.krakow.pl

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.