BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków

Informacje o jednostce


Nazwa: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
Symbol: SP5
Adres: al. Kijowska 8, 30-079 Kraków
Telefon: +48126367093
Faks: 12-638-14-17
Email: poczta@sp5.krakow.pl
WWW: http://sp5.krakow.pl
NIP: 6772184291
REGON: 000699129
Zakres działania: Działalność edukacyjna w zakresie szkoły podstawowej.
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, inspektor1@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor szkoły  Paweł Maślej
Zastępca dyrektora szkoły  Kinga Podolska
Zastępca dyrektora ds sportu  Jadwiga Suder