BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 106

 

Zapraszamy do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 106

im. Artura Grottgera

w Krakowie

Zapraszamy na naszą stronę domową


Informacje publiczne niepublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.