BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98

Akty administracyjne wydawane przez jednostkę

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałmi Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie

Regulamin przyjęty do realizacji Uchwałą z dnia 15.11.2017r.

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie

Regulamin przyjęty do realizacji Uchwałą Zebrania Plenarnego z dnia 27.09.2017r.

Regulamin pracy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zmianami) i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie;

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1881 z póź. zmianami).

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zmianami);

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 z późn. zmianami);

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 847 z późn. zmianami);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1786 z późniejszymi zmianami).