BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98

Polityki, programy, raporty

 

Plan pracy na rok 2019/2020 zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2019.

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej na rok 2019/2020

Podstawa prawna: art. 22a ustawy 2e O systemie oświaty z dn. 7.IX.1991 r. j.t. Dz.U. Nr 256 poz. 2572/2004

z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia MEN z dn. 3 VII.2012 r.

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania oraz podręczników

Szkolny zestaw programów nauczania dla Szkoły Podstawowej na rok 2019/2020

Podstawa prawna: art. 22a ustawy 2e O systemie oświaty z dn. 7.IX.1991 r. j.t. Dz.U. Nr 256 poz. 2572/2004

z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia MEN z dn. 3 VII.2012 r.

w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania oraz podręczników.

Program profilaktyczno - wychowawczy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 98 w Krakowie