BIP Archiwalny - A_SP47 (data archiwizacji: 2013-07-24, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR CV/1420/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lipca 2010 r.)
Dokument archiwalny

Finanse i mienie

 

Na strukturę finansową placówki składają się:

  1.  Budżet przekazywany placówce przez Urząd Miasta
  2. Konto własne
  3. Konto Rady Rodziców