BIP Archiwalny - A_SP47 (data archiwizacji: 2013-07-24, powód archiwizacji: Zgodnie z UCHWAŁĄ NR CV/1420/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 lipca 2010 r.)
Dokument archiwalny

Jak załatwić sprawę

1. Wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego:

- złożenie podania do Dyrektora Szkoły

- wniesienie opłaty w kwocie 26 zł w sekretariacie szkoły kwota zostaje przelana na konto Urzędu Miasta

- odbiór duplikatu do tygodnia od złożenia podania

 

2. Powtórne wydanie legitymacji szkolnej:

- zgłoszenie utraty legitymacji w Sekretariacie Szkoły

- wypełnienie wniosku o wydanie powtórne legitymacji szkolnej

- wiesienie opłaty w kwocie 9 zł w sekretariacie szkoły ,kwota zostaje przelana przez szkołę na konto Urzędu Miasta

- odbiór legitymacji następnego dnia