BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie jest częścią składową budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Budżet Gminy Miejskiej Kraków w poszczególnych latach oraz sprawozdania z jego wykonania dostępne są na stronie: Budżet Miasta i Sprawozdania.

 

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych ZZM

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
PAWEŁ RUTKOWSKI
Data wytworzenia:
2015-06-29
Data publikacji:
2015-07-01
Data aktualizacji:
2019-04-24