BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Budżet Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie jest częścią składową budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Budżet Gminy Miejskiej Kraków w poszczególnych latach oraz sprawozdania z jego wykonania dostępne są na stronie: Budżet Miasta i Sprawozdania.

 

Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych ZZM