BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

 

1.Rejestr pism przychodzących i wychodzących

2.Rejestr faktur

3.Rejestr zezwoleń

4.Rejestr pełnomocnictw

5.Rejestr umów i zleceń

6.Rejestr zamówień

7.Rejestr ubezpieczeń

8.Rejestr zgłoszeń

9.Rejestr aktów zewnętrznych

10.Rejestr delegacji służbowych

11.Rejestr interpelacji

12.Rejestr Zamówień Publicznych ZZM

13. rejestr decyzji prawa trwałego zarządu

 

Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

 

Archiwum Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzone jest w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20 w Krakowie, w godzinach pracy zarządu.

 

Udostępnienie odbywa się po uzyskaniu zezwolenia zainteresowanego od Dyrektora ZZM na podstawie przedstawionego podania.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
ALEKSANDRA MIKOLASZEK
Data wytworzenia:
2015-06-29
Data publikacji:
2018-06-18
Data aktualizacji:
2018-12-13