BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Kontrole przeprowadzone w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział w Krakowie - Prawidłowość stosowania środków ochrony roślin - Bez zaleceń

Prezydent Miasta - Funkcjonowanie kontroli zarządczej - Protokół kontroli

Urząd Miasta Krakowa - Zespół Audytu Wewnętrznego - Zadanie audytowe: „Sprawozdania budżetowe i polityka rachunkowości - Sprawozdanie

Urząd Miasta Krakowa – Biuro Kontroli Wewnętrznej - Udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacji - Wystąpienie pokontrolne

Urząd Miasta Krakowa - Zespół Audytu Wewnętrznego - Skuteczność procesu zarządzanie ryzykiem - Sprawozdanie

Urząd Miasta Krakowa - Zespół Audytu Wewnętrznego - Audyt dotyczący zarządzania lasami - Sprawozdanie

Archiwum Narodowe w Krakowie - Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną - Wystąpienie pokontrolne

Urząd Miasta Krakowa – Biuro Kontroli Wewnętrznej - Udostępnianie informacji publicznej - Wystąpienie pokontrolne

Najwyższa Iza Kontroli. Delgatura w Krakowie - Zarządzanie Zielenią Miejską - Wystąpienie pokontrolne